Wenst u op efficiënte wijze online te scheiden?

Maak kennis met Snelinternetscheiden.nl

Welkom bij Snelinternetscheiden.nl, dé specialist in het efficiënt regelen van een online scheiding. Helaas heeft u besloten te gaan scheiden. Uiteraard gaat u nu door een verdrietige periode. Maar ondertussen toont u zich ook vastberaden, want u weet al dat jullie samen zo goed mogelijk door deze tijd heen willen komen. U wenst namelijk voor de toekomst alles zo goed mogelijk geregeld te hebben. Hierbij gaat het om materiële zaken zoals alimentatie en gezamenlijke eigendommen, maar misschien nog wel meer om de toekomstige onderlinge relatie. Vooral als er ook kinderen bij betrokken zijn, is dit laatste erg belangrijk. Vanzelfsprekend vindt u dat ook. Mede hierdoor heeft u geen hulp nodig van advocaten of mediators om eventuele conflicten op te lossen. Herkent u zich tot nu toe in dit verhaal? Dan is Snelinternetscheiden.nl waarschijnlijk geschikt voor u. Lees verder om te ontdekken of online scheiden inderdaad uw gewenste methode is. Hieronder vindt u tevens de voordelen van zo’n online scheiding ten opzichte van andere scheidingsmethoden. Vervolgens vindt u ook het te volgen stappenplan van Snelinternetscheiden.nl.

Online scheiden zonder verborgen kosten

Een vaste prijs zonder verborgen kosten

€ 795 totaal incl btw, griffierecht, honorarium advocaat

€ 397,50 p.p.

Voor wie is Snelinternetscheiden.nl bestemd?

Snelinternetscheiden.nl is ontwikkeld voor mensen die thans nog gehuwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of een samenwoningscontract bezitten. Wanneer u online uw scheiding wilt regelen en u wenst dit te doen via Snelinternetscheiden.nl, dan dient u er echter wel eerst van bewust te zijn dat deze scheidingsmethode niet voor ieder paar geschikt is. De belangrijkste voorwaarde waaraan u dient te voldoen, is dat u als koppel zijnde altijd in staat bent in goed onderling overleg tot afspraken en compromissen te komen. Er moet dan ook geen sprake zijn van hevige conflicten waarvan beide betrokkenen een andere uitkomst voor ogen hebben. Integendeel, de wil om op een volwassen en vredige manier door deze tijd heen te komen moet aanwezig zijn. Door middel van constructief overleg komt u dan ongetwijfeld wel tot goede afspraken over alle ter zake doende onderdelen van het scheidingsconvenant. Verder bent u beiden voor de online scheiding bereid uw identiteit te laten controleren door onze advocaat. Voor of tijdens het tekenen van de akte van berusting zal dit gebeuren. Tenslotte dienen jullie beiden te beschikken over de Nederlandse nationaliteit, óf minstens één van de betrokkenen moet woonachtig zijn in Nederland op het moment dat u bij ons het verzoek indient voor uw online scheiding.

Waarom een echtscheiding online?

Een echtscheiding online regelen. Dat klinkt misschien wat onpersoonlijk, maar vergis u niet: online scheiden bij Snelinternetscheiden.nl bespaart u heel veel gedoe. In deze periode die toch al treurig genoeg is, is dat erg waardevol. Het regelen van een online scheiding wordt gekenmerkt door efficiëntie, al wordt er wel gewerkt in het tempo dat u wenst. Zorgvuldigheid en kwaliteit zijn in ieder geval de hoogste prioriteiten. Voor het regelen van een online scheiding biedt Snelinternetscheiden.nl vervolgens een uiterst aantrekkelijk tarief. Deze gunstige prijzen kunnen wij bieden doordat u zelf alle benodigde gegevens zult aanleveren. Wij zorgen dat u daarna over de juiste documenten beschikt, zoals het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan. Vanzelfsprekend voldoen deze dan aan de recentste juridische eisen. Tenslotte zal ook de verdere afhandeling bij de rechtbank door Snelinternetscheiden.nl verzorgd worden. U hoeft deze rechtbank zelf niet eens te bezoeken. Uw online scheiding kan dankzij onze efficiëntie al in zes weken afgerond zijn. Zo hoeft u niet door een lange en slepende echtscheidingsprocedure te gaan. U kunt zich daarom sneller richten op uw leven ná de echtscheiding.

Het stappenplan

DIRECT AANMELDEN

Vul direct het aanmeldformulier in. Ga naar aanmelden.

BELMOMENT

Jullie worden opgebeld om het ingevulde formulier door te nemen.

VOORSCHOT

Jullie ontvangen de factuur voor de dienstverlening en betalen 50% van het bedrag aan.

CONCEPT

Wij sturen jullie op basis van de aangeleverde gegevens uiterlijk binnen 2 werkdagen een op maat gemaakt concept-echtscheidingsconvenant en concept-ouderschapsplan via mail.

CONTROLE DOCUMENTEN

Wanneer het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan volledig zijn, worden ze gecontroleerd door advocaat.

RESTANTBETALING

Jullie betalen het restant van de factuur van 50%.

Rechtbankprocedure

De advocaat dient het verzoekschrift in en binnen 4 weken doet de rechtbank uitspraak en zijn jullie gescheiden.

Voorwaarden

GOED OVERLEG

Wanneer het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan volledig zijn, worden ze gecontroleerd.

IDENTITEITSCONTROLE

Jullie zijn bereid je identiteit door onze advocaat te laten controleren bij het tekenen van de akte van berusting door advocaat.

NATIONALITEIT

Jullie hebben beiden de Nederlandse nationaliteit of minimaal één van jullie woont in Nederland op het moment van indiening van het verzoekschrift door advocaat.

Reviews

[tmls_saved id=”139″]

Vul ons aanmeldingsformulier in om uw online scheiding in gang te zetten

Heeft u ongelukkigerwijs definitief de beslissing genomen om te gaan scheiden? Maar kunnen jullie ondertussen nog wel dusdanig met elkaar door een deur dat jullie samen tot afspraken en compromissen kunnen komen? Ga dan met Snelinternetscheiden.nl voor een efficiënte echtscheiding online. Bij ons is online scheiden gunstig en snel afgerond, waardoor u snel de weg heeft vrijgemaakt om te werken aan uw leven na de echtscheiding. Om uw online scheiding in gang te zetten, vult u het aanmeldingsformulier op onze website zo volledig mogelijk in. Heeft u nog vragen over onze dienstverlening? Dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Telefonisch kan dit via 06-54395012, maar u kunt ook mailen naar office@snelinternetscheiden.nl. Bij Snelinternetscheiden.nl gebeurt het online scheiden op een goede, professionele en geruisloze manier!

  CONTACT OPNEMEN

  Vul het contactformulier in of bel met
  06-54395012  [feedback_company_merchant_reviews_widget]

  06 54395012

  Reviews

  Wij scoren 5 van 5 sterren, berekend uit 7 reviews van klanten.

  Alle reviews